8/15/2015

Kadosh קדושקדוש, קדוש, קדוש
Kadosh,kadosh, kadosh [Holy holy holy]

אדוני אלוהים צבאות
Adonai Elohim tz'va'ot [O Lord our God Lord of hosts]

אשר היה
Asher hayah [Who was and Who is]

והווה ויבוא


V'hoveh v'yavo [And Who is to come]