6/17/2015

הודו לה' כי טובהודו לה' כי טוב
כי לעולם חסדו
הודו לה' כי טוב
כי לעולם חסדו
הודו הודו הודו הודו הודו לה' כי טוב
הודו הודו הודו הודו הודו לה' כי טוב

image/Akane Kibayashi "Jesus Carrying the Cross"
http://akane-k.wix.com/bible-art